Arbeidsrecht advocaat in Eindhoven
Bel vrijblijvend: 040 - 799 99 47
Home > Ontslagvergoeding
ontslagvergoeding eindhoven

Ontslagvergoeding in Eindhoven

Weten hoe het zit met uw ontslagvergoeding?

Dreigt er ontslag voor u? Een werknemer kan niet zomaar worden ontslagen. Als ontslag onvermijdelijk is, dient er in veel gevallen een ontslagvergoeding te worden betaald. Deze ontslagvergoeding is bedoeld om het inkomensverlies van de werknemer op te vangen. Wilt u weten waar u recht op heeft? Wij kunnen u hier in de regio Eindhoven uitgebreid over adviseren.

Wanneer welke ontslagvergoeding?

Werkgevers zijn in bepaalde gevallen verplicht een ontslagvergoeding uit te betalen. Dit is het geval in onderstaande situaties:

  • Individueel ontslag via de Kantonrechter
  • Collectief ontslag met een sociaal plan
  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Kennelijk onredelijk ontslag via de Kantonrechter

Een ontslagvergoeding wordt vaak berekend aan de hand van een bepaalde formule. Deze formule wordt door vrijwel alle Kantonrechters in Nederland gevolgd. De rechter kijkt aan de hand van deze rekensom of de werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding en zo ja, hoe hoog deze vergoeding moet zijn. Hierbij worden het aantal gewogen dienstjaren en de maandelijkse beloning met elkaar vermenigvuldigd. Vervolgens wordt hier aan de hand van de situatie nog een correctiefactor op losgelaten.

Let op! Per 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels binnen het ontslagrecht door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. De ontslagprocedure verandert en de ontslagvergoeding maakt plaats voor een transitievergoeding. Er geldt voor kleine bedrijven en oudere werknemers nog wel een overgangstermijn. Lees hier meer.